Papaz Büyüsü Yapan Hocanın Nitelikleri

Herkesin papaz büyüsü yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Papaz büyüsü yapan hocalar mutlaka dikkatli olmalıdır ve bilgi birikimleri ile karşılarındaki kişileri özel olarak etkilemeyi başarmalıdır. Papaz büyüleri basit çalışmalar olmadığı gibi, aynı zamanda tehlikelidir. Sonuçları muhteşem olduğu gibi, çok sayıda kişinin hayatını baştan aşağı değiştirebilecek kadar güçlü bir yöntem olsa da, papaz büyüsü yapan hocaların bilgili ve özel nitelikli olması çok önemlidir.

Papaz büyüsü yapan hocalar farklı büyü ekollerini bir arada birleştirmektedir. Örneğin, hüddamlar ve astroloji papaz büyüsünde bir arada kullanılır. Hüddamlardan yararlanılan bir büyü çalışmasında, hangi hüddamın hangi saatlerde aktif olacağını belirlemek için mutlaka astrolojiden yararlanmak gereklidir. Bu durum da medyum hocaların fazlasıyla dikkatli olmasını gerektirir.

Sadece dikkat ve bilginin yeterli gelmediği papaz büyüleri içerisinde, medyum hocanın kuvvetli bir enfese sahip olması da elzemdir. Eğer hoca yeteri kadar nefesi kuvvetli birisi değilse, yaptığı çalışmanın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Papaz büyüsü yapan hocalar yaptıkları çalışmaları hüddamlara hükmederek gerçekleştirir. Eğer hüddamlar yeteri kadar güçlü bir medyum hocadan hüküm almazlarsa çalışmayı terk ederler ve yapılan hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Aynı şekilde yapılan çalışma gerçekleşmez.

Papaz büyüsü yapan hocalar hüddamlar dışında yalnızca enerjileri de kullanarak hareket edebilir. Eğer bu enerjiler bilinçsiz şekilde kullanılırsa büyünün etkisini azaltarak sonuç alınamamasına neden olur. Bu nedenle, yapılacak tüm işlemlerde medyum hocaların yüksek derecede bilgi birikimine ve nefes gücüne sahip olması önemlidir.

Papaz büyülerinde hüddamların işin içine girmesi çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Kimi zaman hüddamlar kontrolden çıkarak, medyum hocanın istekleri dışında hareket edebilir. Bu gibi durumlarda papaz büyüsü yapan medyum hocaların bilgisini ve nefes gücünü kullanarak hüddamlar üzerinde tekrar hüküm sağlaması gerekir. Bunu yapamaması durumunda hem çalışmayı yapanı hem de kendini tehlikeye atar.

Medyumluk, özellikle papaz büyüsü konusuna gelince çok ciddi bir iştir. Mutlaka dikkatli olunması, çalışmaların uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve bunun gibi özel nitelikler gereklidir. Papaz büyüsü yapan medyum hoca bu niteliklere sahip değilse çalışmayı başka birine yaptırmanız tavsiye edilir.

Advertisements

Papaz Büyüsü Hangi Günler Yapılamaz?

Papaz büyüsü karmaşık ve bir o kadar da etkili bir büyüdür. Gayb alemlerinin belki de en etkili büyü çalışmalarından biri olan papaz büyüleri, üstün bilgi gerektirir ve bu bilgiler doğrultusunda özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Papaz büyüsü yapan hocalar sadece büyü ile ilgili detayları değil, aynı zamanda büyüyü yaparken kullanacakları farklı unsurları da net şekilde bilmek zorundadır. Örneğin, papaz büyüsünün hangi günlerde ve saatlerde yapılabileceği fazlasıyla önemlidir. Eğer bu bilgi bilinmiyorsa, yapılabilecek olan çalışmanın başarıya ulaşması söz konusu olamaz.

Papaz büyüsü yapan hocalar birden fazla ilimde uzmanlığa sahip olmalıdır. Diğer normal büyü çalışmalarının aksine, papaz büyüsünde zamanlama çok önemlidir. Her büyü çalışması için zamanlama önemli olsa da, papaz büyüsünde zamanlamanın tutmaması halinde hiçbir şekilde sonuç alınamaz.

Papaz büyüsü yapan hocalar zamanlama ile ilgili araştırmalarını yaparken numeroloji ve astroloji ilimlerine başvurur. Numeroloji ile, yıldızların ve kişilerin isimlerinin hesaplamalarını yaparak, uygulanacak olan büyü çalışmasının en verimli ne zaman gerçekleştirilebileceği öğrenilir. Astroloji ilmini kullanarak da yapılan çalışmaların en etkili olacağı ay zamanı belirlenir. Aynı şekilde, belli çalışmaların belli yıldız saatlerinde yapılması etkisini güçlendirir.

Her türlü çalışma için papaz büyüsüne başvurulabilir. Papaz büyüsü yapan hocalar, hangi çalışma için olursa olsun, yapılacak işlemleri doğru şekilde gerçekleştirebilmek için mutlaka araştırma yapmak zorundadır. Eğer bilinçli bir hocayla çalışılıyorsa, her işlem için başarı elde edilecektir.

Papaz büyüsü yapan hocalar, astroloji ve numeroloji ilimlerindeki uzmanlıkları sayesinde, hangi büyünün hangi günlerde yapılamayacağını bilirler. Papaz büyüsü genel olarak her şey için kullanılabilmektedir. Bu nedenle farklı yöntemleri ve teknikleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yapılan tüm çalışmalarda büyü için gerekli olan her şey ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

Medyum hocalar, yaptıkları çalışmaları doğru şekilde değerlendirmek zorundadır. Örneğin, Çarşamba günü belli bir saatte yapılan papaz büyüsü aşk için etkiye sahip olmayabilir. Yapılan çalışmanın boşa gitmesine neden olabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için, papaz büyüsü yapan hocalar her zaman yüksek dikkatle, bilgilerini en iyi şekilde değerlendirmektedir.

Papaz Büyüsü ve Hüddamlar

Papaz büyüsü, bilinen büyüler içerisinde en güçlüsüdür. Oldukça eski bir büyü olan papaz büyüsü, neredeyse her dönemde oldukça yoğun kullanılmış ve pek çok farklı versiyonu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, papaz büyüsü hakkında efsaneler de her geçen gün çoğalmaktadır.

Papaz büyüsü ile ilgili ortaya atılan efsanelere göre, bu büyü manevi dünyaları direk olarak görebilen bir papaz tarafından ortaya çıkarılmıştır. Büyünün ne şartlarda, kim tarafından ortaya çıkarıldığı net olarak bilinmiyor olsa da, papaz büyüsünün pek çok türünde hüddamlara ve cin benzeri varlıklara başvurulduğu düşünülmekte.

Bir büyü ne kadar uzun süre kullanılırsa o kadar farklı yöntemler ortaya çıkar. Papaz büyüsü de tam olarak bu doğrultuda, pek çok farklı alternatif uygulama yöntemine sahiptir. Kimi medyum hocalar papaz büyüsü için sadece enerjileri tercih ediyor olsa da, kimi medyum hocalar hüddam ve diğer varlıkların yardımına başvurabilmektedir.

Medyum hocaların papaz büyüsü konusundaki ortak noktası, her koşulda oldukça güçlü olduğu ve kesinlikle profesyonel kişiler tarafından, bilinçlice uygulanması gerektiğidir. Güçlü bir büyü olması nedeniyle, kesinlikle yüksek dikkat gerektirir. Eğer yanlış bir uygulama yapılırsa bu durum büyünün etkisinin azalmasına neden olabileceği gibi, aynı zamanda zararlı da olabilir.

Papaz büyüleri iki şekilde gerçekleştirilir. İlkinde yalnızca kişiler enerjisi kullanılır ve bu enerji istenen şekilde yönlendirilir. İkinci yöntemde ise, manevi dünyada her daim var olan fakat insanlar tarafından görülmesi çok zor olan hüddam varlıkları kullanılır. Hüddam varlıkları, güçlü medyum hocadan gerekli komutu alır ve bu komut doğrultusunda hareket eder.

Medyum hocalar, özellikle yoğun çalışma gerektiren büyüler için hüddamların gücüne başvurmaktadır. Hüddamlar direk olarak hedefe odaklanarak, gerekli etkiye vesile olmakla sorumludur. Örneğin, aşk için yapılan bir papaz büyüsünde, hüddam direk olarak aşık edilecek kişiye odaklanacak ve gereken çalışmayı yapacaktır. Hüddamın etkisiyse, medyum hocanın nefes gücüne bağlı olarak artacak veya azalacaktır. Eğer medyum hoca, hüddama doğru şekilde hükmedebilirse, büyü hem hızlanır hem de çok daha etkili olur.

Papaz büyüleri tehlikelidir, özellikle hüddam ile yapılan çalışmalar daha büyük tehlike içerir. Ancak, doğru hoca tarafından yapılan papaz büyüsünün hiçbir tehlikesi bulunmaz.

Papaz Büyüsü Nedir? Kim Tarafından Yapılır?

Neredeyse her dönemde, pek çok amaç için kullanılan ve en etkili büyü yöntemleri arasında gösterilen papaz büyüsü, aşktan paraya kadar, kişinin her türlü isteğine cevap verebilen mistik bir anahtar niteliğinde. İsmini uzun yıllar önce Anadolu’da yaşamış Rum papazlardan alan bu büyü, Hıristiyanlık ile herhangi bir alakası olmasa da, yaygın bir inanış gereği Hristiyan uygulaması olarak düşünülmektedir.

Papaz büyüsünün nerede ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekte. Genel kanıya göre, bu büyü çok uzun yıllar önce, Kapadokya yöresinde yaşamış Sümer uygarlıklarına kadar gitmektedir. O tarihten bu yana, özellikle bölge halkı tarafından sıklıkla kullanılmış olan papaz büyüsü, neredeyse her türlü amaç için uyarlanmış, farklı uygulama yöntemleri denenmiş ve hepsinde ortak olarak, ciddi başarı oranlarına ulaşılmıştır.

Her ne kadar kadim ve antik bir uygulama da olsa, papaz büyüsünde etki faktörü tamamen medyum hocaya bağlıdır. Hızlı etki etmesi ile tanınan papaz büyüsü, eğer uygulayıcı medyum hoca zayıf kalırsa çok daha yavaş etki edecek veya hiçbir etki göstermeden kaybolacaktır.

Papaz büyüsünün uygulayıcısı, sadece etki süresine değil, aynı zamanda büyüyü yaptıran kişinin tehlike altına girip girmeyeceği ile de bağlantılıdır. Kara büyü uygulaması olarak bilinen papaz büyüsü, hem yaptıran kişide hem de yapılan kişide belli ölçüde etkilere neden olur. Eğer büyüyü yapan medyum hoca işini bilmiyorsa veya gerekli korunma önlemlerini almamışsa, hem hocaya hem de büyüyü yaptıran kişiye bir takım zararlar ortaya çıkabilir.

Büyünün kadim bir ilim olduğunun her zaman bilincinde olmak gereklidir. Papaz büyüsü uygulamalarında da mutlaka bu bilgiye sadık kalınmalıdır. Ne yaptığı belli olmayan, hangi yöntemler ile işlem gerçekleştirdiği bilinmeyen kişilerden kesinlikle uzak durulmalı, büyü konusunda güvenilmemelidir.

Özellikle iş papaz büyüsü gibi önemli büyülere geldiği zaman, büyüyü yaptıracağınız medyum hocayı iyi araştırmanız çok önemlidir. Sadece etkili olup olmayacağını değil, aynı zamanda size herhangi bir zararı olup olmayacağını göz önünde bulundurup, bu doğrultuda karar vermeniz gereklidir.

Her büyü belli ölçüde tehlikelidir, bazılarında tehlike çok hafif veya hissedilmeyecek derecede olsa da, papaz büyüsünde durum farklıdır. Bu yüzden papaz büyüsü çoğu zaman korunma çalışmaları ile birlikte yürütülür.