Papaz Büyüsü Hangi Günler Yapılamaz?

Papaz büyüsü karmaşık ve bir o kadar da etkili bir büyüdür. Gayb alemlerinin belki de en etkili büyü çalışmalarından biri olan papaz büyüleri, üstün bilgi gerektirir ve bu bilgiler doğrultusunda özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Papaz büyüsü yapan hocalar sadece büyü ile ilgili detayları değil, aynı zamanda büyüyü yaparken kullanacakları farklı unsurları da net şekilde bilmek zorundadır. Örneğin, papaz büyüsünün hangi günlerde ve saatlerde yapılabileceği fazlasıyla önemlidir. Eğer bu bilgi bilinmiyorsa, yapılabilecek olan çalışmanın başarıya ulaşması söz konusu olamaz.

Papaz büyüsü yapan hocalar birden fazla ilimde uzmanlığa sahip olmalıdır. Diğer normal büyü çalışmalarının aksine, papaz büyüsünde zamanlama çok önemlidir. Her büyü çalışması için zamanlama önemli olsa da, papaz büyüsünde zamanlamanın tutmaması halinde hiçbir şekilde sonuç alınamaz.

Papaz büyüsü yapan hocalar zamanlama ile ilgili araştırmalarını yaparken numeroloji ve astroloji ilimlerine başvurur. Numeroloji ile, yıldızların ve kişilerin isimlerinin hesaplamalarını yaparak, uygulanacak olan büyü çalışmasının en verimli ne zaman gerçekleştirilebileceği öğrenilir. Astroloji ilmini kullanarak da yapılan çalışmaların en etkili olacağı ay zamanı belirlenir. Aynı şekilde, belli çalışmaların belli yıldız saatlerinde yapılması etkisini güçlendirir.

Her türlü çalışma için papaz büyüsüne başvurulabilir. Papaz büyüsü yapan hocalar, hangi çalışma için olursa olsun, yapılacak işlemleri doğru şekilde gerçekleştirebilmek için mutlaka araştırma yapmak zorundadır. Eğer bilinçli bir hocayla çalışılıyorsa, her işlem için başarı elde edilecektir.

Papaz büyüsü yapan hocalar, astroloji ve numeroloji ilimlerindeki uzmanlıkları sayesinde, hangi büyünün hangi günlerde yapılamayacağını bilirler. Papaz büyüsü genel olarak her şey için kullanılabilmektedir. Bu nedenle farklı yöntemleri ve teknikleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yapılan tüm çalışmalarda büyü için gerekli olan her şey ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

Medyum hocalar, yaptıkları çalışmaları doğru şekilde değerlendirmek zorundadır. Örneğin, Çarşamba günü belli bir saatte yapılan papaz büyüsü aşk için etkiye sahip olmayabilir. Yapılan çalışmanın boşa gitmesine neden olabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için, papaz büyüsü yapan hocalar her zaman yüksek dikkatle, bilgilerini en iyi şekilde değerlendirmektedir.

Advertisements

Papaz Büyüsü ve Hüddamlar

Papaz büyüsü, bilinen büyüler içerisinde en güçlüsüdür. Oldukça eski bir büyü olan papaz büyüsü, neredeyse her dönemde oldukça yoğun kullanılmış ve pek çok farklı versiyonu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, papaz büyüsü hakkında efsaneler de her geçen gün çoğalmaktadır.

Papaz büyüsü ile ilgili ortaya atılan efsanelere göre, bu büyü manevi dünyaları direk olarak görebilen bir papaz tarafından ortaya çıkarılmıştır. Büyünün ne şartlarda, kim tarafından ortaya çıkarıldığı net olarak bilinmiyor olsa da, papaz büyüsünün pek çok türünde hüddamlara ve cin benzeri varlıklara başvurulduğu düşünülmekte.

Bir büyü ne kadar uzun süre kullanılırsa o kadar farklı yöntemler ortaya çıkar. Papaz büyüsü de tam olarak bu doğrultuda, pek çok farklı alternatif uygulama yöntemine sahiptir. Kimi medyum hocalar papaz büyüsü için sadece enerjileri tercih ediyor olsa da, kimi medyum hocalar hüddam ve diğer varlıkların yardımına başvurabilmektedir.

Medyum hocaların papaz büyüsü konusundaki ortak noktası, her koşulda oldukça güçlü olduğu ve kesinlikle profesyonel kişiler tarafından, bilinçlice uygulanması gerektiğidir. Güçlü bir büyü olması nedeniyle, kesinlikle yüksek dikkat gerektirir. Eğer yanlış bir uygulama yapılırsa bu durum büyünün etkisinin azalmasına neden olabileceği gibi, aynı zamanda zararlı da olabilir.

Papaz büyüleri iki şekilde gerçekleştirilir. İlkinde yalnızca kişiler enerjisi kullanılır ve bu enerji istenen şekilde yönlendirilir. İkinci yöntemde ise, manevi dünyada her daim var olan fakat insanlar tarafından görülmesi çok zor olan hüddam varlıkları kullanılır. Hüddam varlıkları, güçlü medyum hocadan gerekli komutu alır ve bu komut doğrultusunda hareket eder.

Medyum hocalar, özellikle yoğun çalışma gerektiren büyüler için hüddamların gücüne başvurmaktadır. Hüddamlar direk olarak hedefe odaklanarak, gerekli etkiye vesile olmakla sorumludur. Örneğin, aşk için yapılan bir papaz büyüsünde, hüddam direk olarak aşık edilecek kişiye odaklanacak ve gereken çalışmayı yapacaktır. Hüddamın etkisiyse, medyum hocanın nefes gücüne bağlı olarak artacak veya azalacaktır. Eğer medyum hoca, hüddama doğru şekilde hükmedebilirse, büyü hem hızlanır hem de çok daha etkili olur.

Papaz büyüleri tehlikelidir, özellikle hüddam ile yapılan çalışmalar daha büyük tehlike içerir. Ancak, doğru hoca tarafından yapılan papaz büyüsünün hiçbir tehlikesi bulunmaz.